Kalıp Isıtma Uygulaması

Gazlı ve açık alevli ısıtma ile gerçekleştirilen kalıp ısıtma , yerini infrared ısıtma sistemlerine devretmektedir. W/cm oranı ,harcanan enerjiye kıyasla çok yüksek olan infrared kalıp ısıtmada , ısıtılacak kalıpın yapısına göre özel tasarım gerçekleştirilir. Tasarımı yapılan kompakt çok kısa bir süre içerisinde kalıbın 120-245 °C arasında ısıtılmasını sağlar.

Açık alevli ısıtma sistemlerinde alev,kalıbın bir noktasından vurarak ısıtma yapmaya çalışır. Bu yöntemde hem zaman hemde harcanan enerji çok yüksek seviyelerdedir. İnfrared ısıtmada ise , kalıba özel tasarım yapıldığı için kalıbın en az bir yüzeyinin her noktası aynı anda ısıtılır. Bu sayede homojen bir şekilde ısı transferi yapılır ve çok kısa sürede istenilen ısı değeri elde edilmiş olur. Güç kontrolünün yapıldığı uygulamalarda kalıp ısısı istenilen değerde sabitlenebilir.